HOTEL OWNERS ASSOCIATION OF MAGNESIA Power by Sunsoft Thessalias ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Γλώσσα: 

  Κατηγορίες Ξενοδοχείων
 
 
  Newsletter
 
Γράψτε το e-mail σας για να σας στέλνουμε προσφορές και νέα μας

  

 

 Τα νέα μας
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΡΓΩ»     Προσθέθηκε στις: 03/02/2014
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ»

 
 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΡΓΩ», που υλοποιεί στην περιφέρεια Θεσσαλίας (Βόλου, Ζαγοράς – Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, Ρήγα Φερραίου) την πράξη με τίτλο «Τουριστική Ανάπτυξη σε βουνό και θάλασσα» στο πλαίσιο της Δράσης 7: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού ¶ξονα Προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
 

·                     άνεργους, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ

 
να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις δράσεις της παραπάνω πράξης.
 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΡΓΩ» απαρτίζεται από οκτώ (8) φορείς με συντονιστή εταίρο την Κενταύρων Όρος Αξιοποίηση και Ανάδειξη Κεντρικού Πηλίου και Ευρύτερης Περιοχής Α.Ε..

 

Συγκεκριμένα, οι Φορείς – Εταίροι της αναπτυξιακής Σύμπραξης που υλοποιούν το σχέδιο είναι:

 

1.   Κενταύρων Όρος Αξιοποίηση και Ανάδειξη Κεντρικού Πηλίου και Ευρύτερης Περιοχής Α.Ε.

2.   Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Φορ Ελεμεντς (FOURelements)

3.   MAST Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής

4.   Ένωση Ξενοδόχων Νομού Μαγνησίας

5.   Εταιρεία Ανάπτυξης Επιμελητηρίου Μαγνησίας

6.   Εκπαιδευτικός Οργανισμός Γιουροτρέινινγκ Α.Ε. (EurotrainingA.E.)

7.   Θεσσαλικό Κέντρο Ερευνών και Επιμόρφωσης - ΘΕΚΕΕ – Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

8.   Σύλλογος Καταστηματαρχών κάθε είδους κέντρων εστίασης & διασκέδασης Ν. Μαγνησίας

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

 

Η πράξη υλοποιείται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στις περιοχές:

 

·         Βόλου,

·         Ζαγοράς – Μουρεσίου,

·         Νοτίου Πηλίου,

·         Ρήγα Φερραίου

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 

Η πράξη «Τουριστική Ανάπτυξη σε βουνό και θάλασσα» στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ενεργητικής πολιτικής υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης 80 ανέργων ωφελουμένων συμπεριλαμβανομένου επιχειρηματιών που ασχολούνται με τον τουρισμό και νέων εμπόρων. Στρατηγικός στόχος της συγκεκριμένης πράξης είναι να προετοιμάσει το έδαφος για την ανάπτυξη και τη διάδοση νέων τρόπων για την εφαρμογή πολιτικών στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών, υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και της απασχόλησης προκειμένου να εξασφαλισθεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους.

 
 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

 

Για την επίτευξη του στόχου της πράξης θα υλοποιηθούν επιμέρους δράσεις οι οποίες περιλαμβάνουν:

 
1. Μελέτες (319):
 

-      Μελέτη ανάλυσης τοπικής αγοράς εργασίας

-      Μελέτες καλών πρακτικών (bestpractices) σχετικά με υλοποίηση αντίστοιχων έργων σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο

 
2. Δικτύωση (320):
 

-      Φυσική δικτύωση

-      Ηλεκτρονική δικτύωση

 

3. Ενέργειες Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης (327):

 

-      Πραγματοποίηση εκδηλώσεων

-      Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά μέσα

-      Παραγωγή έντυπου υλικού

-      Καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ

-      Δημιουργία ενημερωτικών περιπτέρων

 
4. Συντονισμός & Διαχείριση Πράξης (348)
 
5. Κατάρτιση – Επιμόρφωση (349):
 

-      Προγράμματα κατάρτισης ωφελουμένων για ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους

-      Διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού

6. Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη (351):

 

-      Αρχική Συμβουλευτική: Ενέργειες υποδοχής και επιλογής των ωφελουμένων για την συμμετοχή τους στο σχέδιο

-      Συμβουλευτική Υποστήριξη για ψυχοκοινωνική και επαγγελματική στήριξη των ωφελουμένων

-      Θεματικά εργαστήρια

-      Επιχειρηματικός σχεδιασμός

-      Συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων απασχόλησης των ωφελουμένων

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 
είναι κάτοικοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας:
 

-       Βόλου,

-       Ζαγοράς – Μουρεσίου,

-       Νοτίου Πηλίου,

-       Ρήγα Φερραίου

 
 
είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ
 

ο άνεργος να εκδηλώνει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο έργο και τις επιμέρους δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής και κυρίως τις προοπτικές απασχόλησης που το πρόγραμμα προϋποθέτει

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση είναι τα παρακάτω:

·         Υπεύθυνη δήλωση μη συμμετοχής σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

·         Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

·         Εκκαθαριστικό Οικονομικού έτους 2012 από την Εφορία (ή σε περίπτωση που δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος που απαιτείται)

·         Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου.

·         Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση.

·         Αντίγραφο πτυχίου σπουδών / ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν).

·         Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης. (εάν υπάρχουν)

·         Βιογραφικό σημείωμα

·         Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ

Οι αιτήσεις που τυχόν δεν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η πρόσκληση απορρίπτονται. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι ωφελούμενοι θα προσκληθούν τηλεφωνικώς για τη διεξαγωγή του σταδίου της συνέντευξης. Για την αξιολόγηση των ωφελουμένων θα συσταθεί Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων.

 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 

Τα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων παρατίθενται κατωτέρω και αφορούν δύο γενικές κατηγορίες:

Α. Ποσοτικά Κριτήρια Επιλογής

·         Χρόνος Ανεργίας

·         Εκπαίδευση

·         Επαγγελματική εμπειρία

·         Οικογενειακό εισόδημα

·         Οικογενειακή κατάσταση

Τα κριτήρια αυτά ποσοτικοποιούν το 70% των βαθμών του υποψηφίου.

Β. Ποιοτικά Κριτήρια Επιλογής

·         Είδος επαγγελματικής εμπειρίας και συνάφεια με τις δράσεις του σχεδίου

·         Ενδιαφέρον συμμετοχής στο Σχέδιο βάσει συνέντευξης

·         Διάγνωση «επιχειρηματικής» διάθεσης

·         Διάγνωση γνώσεων – εμπειριών στην ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης 

Τα κριτήρια αυτά ποσοτικοποιούν το 30% των βαθμών του υποψηφίου.

Με βάση τα κριτήρια επιλογής, θα καταρτιστείη τελική λίστα των ατόμων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, όπως θα προκύψει από τη σειρά κατάταξής τους.

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως στα παρακάτω σημεία (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 10:00 – 16:00):

 

Εταιρεία Ανάπτυξης Επιμελητηρίου Μαγνησίας

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176, Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ

Τηλ: 2421094700

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ως ακολούθως:

Ημερομηνία έναρξης υποβολής: 3/02/2014
Ημερομηνία λήξης υποβολής: 21/02/2014
 
 
 
 

 

  Ο καιρός
 
weather in VolosΔείτε την πρόγνωση του καιρού για την περιοχή του Βόλου
 
  Χάρτης
 
Δείτε αναλυτικό χάρτη του Βόλου και του Πηλίου.
 
  Τα νέα μας
 
09/11/2015
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
01/07/2015
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
26/06/2015
ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
23/01/2015
ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ

 

 
Αρχική Σελίδα   |   Επικοινωνία  |   Χάρτης Αναζήτησης    |   Είσοδος Ξενοδόχων